Aktualności Aktualności

Singletracki w naszych lasach

Singletracki w naszych lasach

W lasach nadleśnictwa trwają prace ziemne związane z realizacją polsko-czeskiego projektu „Singeltrack Glaciensis” Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, finansowanego z funduszów Unii Europejskiej, którego wartość wyniesie  6 mln 168 tyś.

W lasach nadleśnictwa zbudowane od podstaw zostaną trasy rowerowe typu  singletrack czyli wąskie utwardzone dukty przygotowane do jazdy terenowej na rowerach górskich. Łączna długość tras wynosiła będzie 133 km z czego około 60 km przebiegać będzie przez nasze nadleśnictwo. Trasy te polepszą infrastrukturę turystyczną uatrakcyjniając okolicę.

W związku z tak dużym i bezprecedensowym udostępnieniem terenu pod nową aktywność turystyczno-sportową leśnicy staną przed nowymi wyzwaniami z zakresu ochrony lasu i utrudnieniami przy wykonywaniu prac leśnych. Mamy nadzieję, iż nasz trud pogodzenia ochrony przyrody i gospodarki leśnej z potrzebami społecznymi zostanie wynagrodzony zadowoleniem  i uśmiechem użytkowników budowanych tras.

Zakończenie projektu przewidywane jest  na rok 2020.

 

Zapraszamy także na naszego Facebooka