Aktualności Aktualności

Wizytacja Pani Anny Zalewskiej

W dniu wczorajszym tj. 24.05.2021r. do Nadleśnictwa Międzylesie przyjechała z odwiedzinami Pani Europoseł Anna Zalewska - członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Zaczęło się od spotkania z załogą Nadleśnictwa Międzylesie i zapoznaniem z podstawowymi zadaniami naszej jednostki w szczególności związanymi z gospodarką leśną.

Następnie Pani Anna Zalewska uczestniczyła w naradzie kierowników działów nadleśnictwa, na której omawiane były szczegółowo zadania, nowe pomysły i projekty związane z ochroną środowiska w Nadleśnictwie Międzylesie.

Kolejnym etapem była wizytacja w Leśnictwie Goworów, Nowa Wieś i Jawornica. Nadleśniczy wraz z koordynatorem „Bartników Sudetów” oraz Strażą Leśną przedstawili plany rozwoju projektu bartnego oraz sposób w jaki ten projekt wpływa i będzie wpływał na bioróżnorodność Lasów Państwowych, w tym szczególności lasów Nadleśnictwa Międzylesie.

Podczas wizyty Pani Anna zapoznała się także z rozbudową infrastruktury drogowej oraz siecią ścieżek singletrack .

Ponadto Pani Europoseł przedstawiła sytuację możliwości i zdolności przeżycia pszczół w Europie. Jak się okazuje, na podstawie przeprowadzonych badań Polska jest 1 z krajów członkowskim , w którym ilość pszczół z roku na rok się zwiększa. W związku z tym, mamy nadzieję, że nasz projekt „Bartnicy Sudetów” chociaż w niewielkim stopniu mógł przyczynić się do tego stanu.

Ostatnim elementem podsumowującym wizytację Pani Anny Zalewskiej było zwiedzanie Pensjonatu „Sabat” w Międzygórzu. Miejsca historycznej własności księżnej Marianny Orańskiej. Omawiane były różne koncepcje związane z ww. obiektem.

 

Dziękujemy za wizytę