Aktualności Aktualności

2 LUTY ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ

W związku z tym, że temat jest również ściśle związany z wodami i obszarami wodnymi Nadleśnictwo Międzylesie może pochwalić urządzeniami małej retencji górskiej.

Na początek kilka ważnych pytań:

Czy wiecie, że Polska jest krajem, który dla porównania z innymi państwami nie jest tak zasobnym w zbiorniki wodne

Czy jesteście świadomi tego, że występujące co roku susze i anomalie klimatyczne zmniejszają pojemność zbiorników, prowadząc często do ich wysychania

Czy wiecie, że nawet występujące silne deszcze nie powodują zwiększenia pojemności zbiorników z uwagi na szybki spływ wód

Potrzeba zatrzymania i spowolnienia spływu wód stała się niezwykle ważna. Kluczowym momentem był rok 1997 , w którym to powódź 🌧🌧🌧zniszczyła na swojej drodze to co napotykała; rzeki, mosty, urządzenia wodne, domy, posesje mieszkalne. Nie uchroniło się nic.😱😱😱

 

Był to moment przełomowy i niezwykle istotny. 🌲🌲🌲Nadleśnictwo Międzylesie kilka lat później przystąpiło to projektu Małej Retencji Górskiej, której głównym celem jest zatrzymanie wód opadowych i spowolnienie jej spływu.

 

Budowa zbiorników wodnych, zastawek, progów piętrzących, czy przepustów zwiększa retencyjność górskich lasów. A tym samym ogranicza szybki spływ zwłaszcza podczas ulewnych i silnych deszczy.