Aktualności Aktualności

RAJD SOLIDARNOŚCI

W dniu 23 sierpnia 2014 r. , już tradycyjnie Nadleśnictwo Międzylesie gościło członków i sympatyków  NSZZ „Solidarności". Świętowanie trzydziestej czwartej rocznicy powstania Związku rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości – Marii Śnieżnej na Górze Igliczna. Uroczystościom przewodniczył Rektor Sanktuarium ksiądz Andrzej Adamiak. Gości przywitał przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa we Wrocławiu – Adam Krakiewicz. W czasie uroczystego nabożeństwa Dyrektor RDLP we Wrocławiu wręczył najwyższe odznaczenie leśne – Kordelasa Leśnika Polskiego. Akt Nadania otrzymali ksiądz Bogusław Sawaryn, Walenty Styrcz, Władysław Droździk.

Pan Walenty Styrcz członek Prezydium Zarządu Regionu „Dolny Śląsk" NSZZ „Solidarność". Swoją postawą i zaangażowaniem zawsze stoi w zgodzie z interesami Lasów Państwowych, brał czynny udział w obronie Lasów Państwowych w 2011 r. podczas rządowych planów wcielenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Poprzez wieloletnią wzorową współpracę z leśnikami dał się poznać jako człowiek wrażliwy na sprawy związane z szeroko pojętą polityką leśną oraz przyczynił się do popularyzacji i kreowania pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych wśród innych branż i społeczeństwa.

Ksiądz Kanonik Bogusław Sawaryn - Duszpasterza leśników i myśliwych Diecezji Legnickiej. Od 2007r. Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej w Legnicy oraz Diecezjalny Duszpasterz Leśników jest wielkim przyjacielem leśników i myśliwych, który z zaangażowaniem propaguje w społeczeństwie pozytywny wizerunek leśników oraz wielowymiarową rolę Lasów Państwowych w Polsce.

Pan Władysław Droździk emerytowany pracownik Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka. Przepracował blisko 40 lat na stanowisku drwala  przy pozyskaniu drewna. Podczas długoletniej ciężkiej pracy dał się poznać jako pracownik wyjątkowo zdyscyplinowany i całkowicie oddany swojej pracy, którą wykonywał wzorowo z pełnym zaangażowaniem, a przy tym koleżeński, uczciwy i ambitny.

Wszyscy trzej uhonorowani w pełni zasługują na Nadanie Kordelasa Leśnika Polskiego, który jest dowodem uznania za pracę na rzecz Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.

Koło Emerytów przy NSZZ „Solidarność" z Wałbrzycha przekazało na ręce Pana Dyrektora Grzegorza Pietruńko – Krzyż Wolności. Koleżanka Barbara Janowicz – Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność" Powiatu Kłodzkiego podziękowała księżą koncelebransom za odprawioną Mszę Święta. 

Gospodarz miejsca, pan Nadleśniczy Marian Rymarski po zakończonych uroczystościach na Górze Iglicznej, zaprosił wszystkich do miejscowości Marianówka, gdzie rozpoczął się piknik rodzinny. Trasa dzieląca Sanktuarium z miejscem biesiadowania została pokonana przez uczestników w ramach corocznego Sierpniowego Dolnośląskiego Rajdu Solidarności Leśnej.  W czasie festynu dolnośląscy leśnicy, zgromadzonym gościom prezentowali swoje osiągniecia. Liczne konkursy, zabawy, w których nie tylko udział brały dzieci, pokazały ogrom pracy wkładany przez nas leśników, w celu zapewnia zrównoważonego rozwoju polskich lasów. Swoje stanowiska edukacyjne wystawiły Nadleśnictwa Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Szklarska Poręba oraz Leśny Kompleks Promocyjny Sudety Zachodnie oraz LKP Lasy Doliny Baryczy. 

          Obchodzona w tym roku dziewięćdziesiąta rocznica powstania Lasów Państwowych została godnie uczczona nie tylko przez leśników, ale również bardzo licznie na te uroczystości przybyłych gości, w liczbie pond pięciuset. Uczestnicy biesiady wysłuchali koncertu muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Tryk", działającego przy Kole Łowieckim Lis.

Darz Bór.