Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Tereny łowieckie znajdujące się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Międzylesie obejmują obszar około 25 tys. ha. Należą do dwóch łowieckich rejonów hodowlanych ( I- Śnieżnik; II- Bystrzyca) dzielą się na 7 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez dwa koła łowieckie z Bystrzycy Kł. "LIS" i "MUFLON" oraz dwa z Wrocławia "SYLWAN" i "OSTOJA".

Dominującą zwierzyną łowną są: jelenie, sarny i dziki. Z ciekawostek należy odnotować
występowanie koźicy odm. alpejskiej, wzrastającą liczebność tumaków (kun leśnych), borsuków i sporadyczne pojawianie się muflonów.

Główną przyczyną spadku pogłowia zwierzyny drobnej jest nadmierne rozmnażanie się lisów (wyniki działań ekologicznych- brak popytu na futra, szczepienia przeciw wściekliźnie)

Warunki terenowe w dolinie Nysy Kłodzkiej sprzyjają bytowaniu zajęcy, bażantów, kuropatw, przepiórek i wszystkie te gatunki są reprezentowane, ale w zbyt małych ilościach. Poza nimi występują tchórze, kuny kamionki, piżmaki, gronostaje, czaple siwe, jarząbki, słonki oraz licznie grzywacze, kwiczoły i paszkoty. Głuszce od wielu już lat nie są notowane, a cietrzewie są widywane pojedyńczo. Dzikie gęsi zatrzymują się w czasie przelotów, ale dzikie kaczki występują już cały rok.

Oprócz ptaków łownych warto jeszcze wymienić: coraz liczniejszego bociana czarnego, bardzo już popularnego kruka, dzięcioła czarnego i rzadkiego dzięcioła zielonego oraz orzechówkę i zimorodka. Z ptaków drapieżnych występują : orlik krzykliwy, jastrzębie ( gołębiarz i krogulec), myszołów zwyczajny, kanie oraz sokoły ( pustułka i kobuz). Dość licznie reprezentowane są sowy m. in. puchacz i puszczyk.

W planach łowieckich dużo uwagi poświęca się redukcji pogłowia lisów( celem wykorzystania sprzyjających warunków terenowych dla rozmnożenia bażantów i kuropatw)
oraz racjonalnej wieloletniej hodowli jeleni.

 

Osoba do kontaktu w sprawach łowieckich:

Marcin Wac, tel.: +48 74 812 63 22 *675, kom.: 530 756 518

 
 

Materiały do pobrania