Wydawca treści Wydawca treści

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

MONITORING ZMIAN WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW

1) ZMIANY W PRZYROŚCIE

- Zmiany przyrostu w Nadleśnictwie Międzylesie - tablicowy

- Zmiany przyrostu w Nadleśnictwie Międzylesie - zredukowany

2) ZMIANY W ODNOWIENIU LASU

-Zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie z planem - Obręb I

-Zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie z planem - Obręb II

-Zestawienie zbiorcze planu hodowli lasu - Obręb I

-Zestawienie zbiorcze planu hodowli lasu - Obręb II

Rozmiar wykonanych prac odnowieniowych w latach 2010-2021

3) ZMIANY SKŁADU GATUNKOWEGO

-Zmiany w strkukturze gatunkowej drzewostanów w ostatnim roku

4) ZMIANY STRUKTURY WIEKOWEJ    

-Zmiany w strkukturze wiekowej drzewostanów w ostatnim roku

5) ZBIÓR NASION, OWOCÓW I SZYSZEK - DANE WIELOLETNIE

-Zbiór nasion, szyszek i owoców w Nadleśnictwie Międzylesie w latach 2017-2021

6) PRODUKCJA SADZONEK - DANE WIELOLETNIE

-Produkcja sadzonek w Nadleśnictwie Międzylesie w latach 2018-2021

7) GOSPODARCZE POZYSKANIE NIEDRZEWNYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH