Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Międzylesie informuje, że jest zainteresowane nabyciem gruntów leśnych oraz gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Właścicieli gruntów znajdujących się w obszarze Nadleśnictwa Międzylesie, zainteresowanych zbyciem nieruchomości, prosimy o złożenie stosownej oferty do biura Nadleśnictwa.

Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy można sprawdzić w zasięgu administracyjnym, którego Nadleśnictwa leży Państwa nieruchomość.

Dla ułatwienia udostępniamy poniżej do pobrania proponowany wzór takiej oferty z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne.

Wymogi:

- przyleganie do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Międzylesie,

- uregulowany stan prawny,

- brak sporów granicznych.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr. tel.  +48 74 812 63 22

lub drogą mailową miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl