Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej PEFC.

Certyfikacja gospodarki leśnej wynika z potrzeby wiarygodnego potwierdzenia, że prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z kryteriami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, określonymi w odpowiednich dokumentach niniejszych systemów PEFC.  

Decyzja o tym, że system gospodarki leśnej danego wnioskodawcy spełnia wymagania certyfikacyjne jest podejmowana przez jednostkę certyfikującą na podstawie uzyskanych w trakcie oceny informacji. Wszystkie niezgodności powinny skutkować działaniami naprawczymi zgodnymi z wymaganiami certyfikacji.

Na podstawie pozytywnej decyzji o certyfikacji wnioskodawca o certyfikację otrzymuje certyfikat zgodności gospodarki leśnej z wymaganiami certyfikacji.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFCCertyfikatem objęte są wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP we Wrocławiu w tym Nadleśnictwo Międzylesie.

Udzielając certyfikatu Bureau Veritas Certification, Jednostka Certyfikująca poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów. 

Przyznany Certyfikat nosi numer BVCPL/PEFCFM/13-16 Data ważności certyfikatu od 27.10.2021 r. do 26.10.2024 r.

 

Nadleśnictwo Międzylesie informuje, że z dniem 22.12.2023 r. wygasł certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, a wszelkie produkty drzewne sprzedawane po tej dacie nie posiadają w/w certyfikatu. Jednocześnie informujemy, że obowiązującym certyfikatem dla jednostek RDLP we Wrocławiu jest certyfikat PEFC.

 

 

 

 

Materiały do pobrania