Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Certyfikacja gospodarki leśnej wynika z potrzeby wiarygodnego potwierdzenia, że prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z kryteriami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, określonymi w odpowiednich dokumentach niniejszych systemów FSC i PEFC.  

Decyzja o tym, że system gospodarki leśnej danego wnioskodawcy spełnia wymagania certyfikacyjne jest podejmowana przez jednostkę certyfikującą na podstawie uzyskanych w trakcie oceny informacji. Wszystkie niezgodności powinny skutkować działaniami naprawczymi zgodnymi z wymaganiami certyfikacji.

Na podstawie pozytywnej decyzji o certyfikacji wnioskodawca o certyfikację otrzymuje certyfikat zgodności gospodarki leśnej z wymaganiami certyfikacji.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

CERTYFIKAT FSC

W wyniku pozytywnie zakończonego audytu recertyfikacyjnego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała certyfikat Forest Stewardship Council - FSC - Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu (FM/CoC) nadany przez Rainforest Alliance.

FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, budując jednocześnie wartość biznesową.
 

Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek, stroiszu oraz karpiny, sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek, stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem FSC.

Przyznany Certyfikat nosi numer NC-FM/COC-015248  Data ważności certyfikatu od 23.12.2018 r. do 23.12.2023 r.

Więcej o certyfikacji FSC: NEPCon Sp. z o.o., tel.: +48 12 427 00 93; +48 609 101 590; faks: +48 12 376 79 79; e-mail: poland@nepcon.net; www.nepcon.net

 

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFCCertyfikatem objęte są wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP we Wrocławiu w tym Nadleśnictwo Międzylesie.

Udzielając certyfikatu SGS Polska Sp.z o.o., Jednostka Certyfikująca poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów. 

Przyznany Certyfikat nosi numer PL PEFC-18/0708 Data ważności certyfikatu od 27.04.2018 r. do 26.04.2021 r.

Więcej o certyfikacji PEFC: http://www.pefc-polska.pl/