Wydawca treści Wydawca treści

Bezpieczny wypoczynek w lesie

W ramach akcji „Bezpieczny wypoczynek w lesie bieżącego roku prowadzone są działania kontrolne Straży Leśnej. Działania prowadzone są głównie w okresie letnim ze względu na to, że sezon wakacyjny to zawsze pora intensywnej penetracji terenów leśnych przez licznie przybywających turystów i wczasowiczów, jak również czas wysokiego zagrożenia pożarowego.

Nieumiejętne korzystanie z walorów przyrodniczych terenów leśnych kotliny kłodzkiej prowadzi do łamania obowiązujących przepisów, m. in. wandalizmu i niszczenia infrastruktury turystycznej, licznych wykroczeń jak wjazd i parkowanie w lesie, biwakowanie, łamanie przepisów przeciwpożarowych, zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów i gruntów leśnych.

W tym czasie aktywność Straży Leśnej pod tym względem jest zdecydowanie większa. Zatem planowane działania kontrolne „Bezpieczny wypoczynek w lesie” związane są głównie z kontrolą stanu technicznego obiektów turystycznych, parkingów, miejsc postoju, lustracją tras  i ścieżek oraz ich oznakowania, miejsc masowego przebywania ludzi na obszarach leśnych oraz miejsc wyłączonych z turystyki i zabronionych wstępem – ofercie, jakie Lasy Państwowe posiadają dla odwiedzających i wypoczywających w górskich lasach.

Co roku działania Straży Leśnej wspierane są przez pracowników Służby Leśnej, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Łowieckiej.

W ramach corocznych akcji jednostka PGL LP Nadleśnictwo Międzylesie wspierane jest przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, Nadleśnictwo Lądek Zdrój oraz Nadleśnictwo Bardo. 

 

Z uwagi na to, że mieszkamy w pięknych rejonach, które są warte odwiedzenia, zapraszamy do korzystania z uroków naszych lasów.