Wydawca treści Wydawca treści

Zasady bezpiecznego korzystania z lasu

Zdjęcie ze strony: https://pixabay.com/pl/photos/turyst%C4%85-backpacker-piesze-wycieczki-918704/

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych na terenie  Nadleśnictwie Międzylesie + Niezbędniki dla leśnych wędrowców

Las

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami takimi jak np.:

 •     uprawy leśne do 4 m wysokości,
 •     powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
 •     ostoje zwierząt,
 •     źródliska rzek i potoków,
 •     obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

 •     wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,
 •     występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10%), informacje o bieżącym stanie zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się  w zakładce informacje; zagrożenie pożarowe,
 •     wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.

    oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa Międzylesie oraz zakładce aktualności na naszej stronie internetowej.

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej.

Turysta – osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

   - czynniki wynikające z natury siły wyższej (gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr; pochylone lub złamane (wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie,  itp.), które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,
   - ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,
   - kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa od kleszczowego zapalenia opon mózgowych, czy bakterii Anaplasma sp.),
   - niebezpieczeństwo powodowane na skutek dzikich zwierząt (żmija, wilk, lis, jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,
   - nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,
   - przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne- np. telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie.
   - zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie.

Przebywając w lesie i poruszając się po nim należy omijać miejsca gdzie wykonywane są:

   - prace gospodarcze,
   - prowadzone są zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów ( w tym wykonywane są np. opryski chemiczne),
   - odbywają się polowania,
   - oraz miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

Urządzenia i obiekty turystyczne

          Na terenie Nadleśnictwa Międzylesie utworzono wiele urządzeń i obiektów służących turystyce, rekreacji i edukacji. Zasady korzystania z tej infrastruktury określają zamieszczone poniżej regulaminy, które opracowaliśmy z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa osobom z nich korzystających.

W lasach przebiegają liczne szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Wytyczone i oznaczone we współpracy z leśnikami prowadzą nas w ciekawe zakamarki lasów, pozwalają poznać przyrodę oraz zachodzące w niej procesy.

          W załącznikach umieściliśmy również kilka przydatnych informacji, które pomogą Państwu przygotować się do wędrowania po lasach (Wycieczka do lasu).

          Zachęcamy Państwa do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnianych obiektów. Prosimy przy tej okazji o zgłaszanie nam uwag dotyczących ich stanu i sugestii poprawy ich funcjonalności. ;  Telefony n-ctwa.: +74 812 63 22 lub na adres e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl ).

Na terenie Nadleśnictwa Międzylesie wyznaczone są specjalnie przygotowane miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek. Są one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru.

 

W czasie leśnych wędrówek zachęcamy do skorzystania z Banku Danych o Lasach:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/

Dzięki aplikacji będziecie mogli swobodnie odnaleźć swoją aktualną lokalizację.

 

W załączeniu regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń turystycznych. Zachęcamy do zapoznania się z poniżej załączonymi regulaminami:

 • Regulamin korzystania z parkingów i miejsc postoju pojazdów
 • Regulamin korzystania ze ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych
 • Regulamin miejsc odpoczynku i miejsc biwakowania
 • Regulamin korzystania ze szlaków pieszych i rowerowych
 • Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerowymi
 • Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Międzylesie
 • Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Pamiętajcie, że Las jest otwarty dla odwiedzających 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu

 

Życzymy bezpiecznego i miłego wypoczynku

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie

wraz z pracownikami