Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 4/2021 Nadleśnicego z dnia 01.03.2021 r. w sprawie określenia zasad organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz szkoleń na gruntach będących własnością Skarbu Państwa w zarządziePGL LP Nadleśnictwa Międzylesie.

Prosimy o zapoznanie się Załącznikami stanowiącymi element Zarządzenia.