Wydawca treści Wydawca treści

Pasmo Krowiarki

Pasmo Krowiarki PLH020019 obejmuje część mezoregionu Masywu Śnieżnika, zwykle wyróżnianą w samodzielny mikroregion Krowiarek. Pasmo rozciąga się od przełęczy Puchaczówka po Stronie Śląskie oraz Kąty Bystrzyckie na wschodzie, Ołdrzychowice Kłodzkie na północy i dolinę Nysy Kłodzkiej koło Gorzanowa na zachodzie. Ma ono charakter gór niskich, część północna jest mniej urozmaicona, a wzgórza rzadko przekraczają tu 550 m n.p.m. Dominuje tu krajobraz o dobrze rozwiniętej rzeźbie, z głębokimi i często przełomowymi dolinami potoków. Budowa geologiczna pasma jest złożona, co wiąże się z przynależnością do jednostki metamorfiku Lądka i Śnieżnika. Bardzo licznie występują tu naturalne wychodnie skalne oraz odsłonięcia w kamieniołomach, a czasem także niewielkie gołoborza i jaskinie. Obecność zmetamorfizowanych wapieni krystalicznych i dolomitów decyduje o wyjątkowości obszaru Krowiarek, dzięki czemu stanowią one ostoję flory i fauny wapieniolubnej, jednej z najcenniejszych w Sudetach. Występują tu m.in.: liczne populacje storczyków (żłobik koralowy Corallorhiza trifida i storczyk męski Orchis mascula) oraz krytycznie zagrożony wyginięciem ślimak – świdrzyk ozdobny Charpentieria ornata (Świerkosz i Szczęśniak 2012). Występuje tu również połowa dolnośląskiej populacji obuwika pospolitego Cypripedium calceolus. W chwili obecnej obszar jest także kluczowym dla ochrony poczwarówki zwężonej Vertigo angustior, która ma w obszarze jedyne dwa stanowiska potwierdzone obecnie w Sudetach (Świerkosz i Szczęśniak 2012).

                            

                          Pasmo Krowiarki od strony Marcinkowa (fot. J. Krawiec, Nadleśnictwo Międzylesie)