Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzylesie zlokalizowane są trzy obszary Natura 2000, wszystkie to obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) - Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, Pasmo Krowiarki PLH020019 oraz Dzika Orlica PLH020061.