Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. 2020 poz. 55) rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi (art.13). Aktualnie na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Międzylesie zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody – „Śnieżnik Kłodzki” i „Wodospad Wilczki”.