Wydawca treści Wydawca treści

Położenie i powierzchnia

Nadleśnictwo Międzylesie jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Nadleśnictwo Międzylesie jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Położenie i powierzchnia Nadleśnictwa Międzylesie

Ogółem powierzchnia nadleśnictwa Międzylesie wynosi 10 457,64 ha, w tym 10 260,81 ha powierzchnia leśna i 196,83 ha powierzchnia nieleśna.

Terytorialnie nadleśnictwo położone jest w całości w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim i sąsiaduje z następującymi leśnymi jednostkami administracyjnymi:

• od północy Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka obręb Bystrzyca Kłodzka,

• od wschodu Nadleśnictwo Lądek Zdrój obręb Stronie Śląskie,

• południowa, południowo-wschodnia i południowo-zachodnia część nadleśnictwa graniczy z Republiką Czeską.

 

Skrajne odległości zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynoszą:

- w kierunku E – W                                                        21 km
- w kierunku N – S                                                         25 km