Położenie

Nadleśnictwo Międzylesie jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Historia

Nadleśnictwo Międzylesie zostało utworzone w roku 1972 z dwóch nadleśnictw: Międzylesie i Międzygórze .

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo Międzylesie dzieli się na 12 leśnictw.