Wydawca treści Wydawca treści

HISTORIA

Nadleśnictwo Międzylesie zostało utworzone w roku 1972 z dwóch nadleśnictw: Międzylesie i Międzygórze .

Zarys historyczny

Nadleśnictwo Międzylesie w ramach wprowadzonej struktury organizacyjnej w lasach państwowych utworzone zostało z byłych dwóch nadleśnictw: Międzylesie i Międzygórze na podstawie Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nr 59 z dnia 14.11.1972 r. w sprawie likwidacji, zmian i tworzenia nowych jednostek organizacyjnych podległych OZLP we Wrocławiu.

Byłe nadleśnictwa, które obecnie tworzą gospodarstwo leśne pod nazwą Nadleśnictwo Międzylesie zostały utworzone w 1945r. w oparciu o dekret PKWN z dnia. 12.12.1944r. (Dz. U.R.P. Nr 15 poz. 82 z 1944r.).

Brak bliższych danych odnośnie gospodarki przeszłej z okresu do 1945 r. dla obydwu obrębów uniemożliwia jej dokładniejszą charakterystykę.