Wydawca treści Wydawca treści

Czerwony Strumień- historyczny szlak

Dawna miejscowość, która leżała na samej granicy z Czechami, nieopodal Kamieńczyka. Dzięki staraniom lokalnej ludności został wyznaczony historyczny szlak. Wzmianki o wsi Czerwony Strumień datowane są na XIVw. W okolicy wydobywano niegdyś rudę żelaza. Wieś przedzielona jest od Czech strumieniem o tej samej nazwie. Obecnie nieistniejąca i wyludniona przygraniczna wieś w Górach Bystrzyckich pozostała tylko w zapisach historycznych i pamięci dawnych mieszkańców.

Szlak historyczny ma swój początek na granicy z Republiką Czeską w Kamieńczyku. Dzisiaj wieś Czerwony Strumień to głównie ruiny, ale dające wyobrażenie jak prężna była ta wieś, a zarazem z jak trudnymi warunkami musieli się zmagać ówcześni mieszkańcy. Na terenie wsi spotkać można stare wiązy, którym nadano status pomników przyrody.  Mimo silnie występujących wiatrów we wsi Kamieńczyk, wiązy zachowują swoją potęgę. Będąc na miejscu można się o tym przekonać.

Pamiętajmy aby samochody pozastawiać na wyznaczonych parkingach i miejscach postojowych, tak aby nie utrudniać przejazdu dla jednostkom GOPR i Straży Pożarnej.

Po drodze napotkacie rozmaite zwierzęta i rośliny, w tym również gatunki rzadkie i chronione. Należy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi w ich domu więc zadbajmy o ich spokój a odwdzięczą się nam zadowoleniem z obcowania z dziką przyrodą.