Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz pomników

Wykaz istniejących pomników przyrody sporządzono na podstawie danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody (data dostępu: 1.02.2019 r.) oraz Rejestru Form Ochrony Przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (data dostępu: 17.12.2018 r.). Łącznie na gruntach w zarządzie nadleśnictwa zlokalizowano 6 pomników przyrody, zaś poza nimi 10. Szczegółowy wykaz zawiera poniższa tabela.