Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Międzylesie
Nadleśnictwo Międzylesie
74 812 63 22
74 812 63 85


ul.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
57-530 Międzylesie
NIP: 881-000-32-18
 

Nadleśniczy
Krzysztof Rusinek
74 812 63 22
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Tryliński
74 812 63 22
Główny Księgowy
Anna Farbotko
74 812 63 22 *611
Sekretarz
Elżbieta Sucharska
74 812 63 22 *671
Inżynier Nadzoru
Marcin Filiński
74 812 63 22 *219
kom. 661 606 453

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Maciej Plech
p.o. Specjalista SL- marketing
Tel.: 74 812 63 22 *316
kom. 501 016 259
Joanna Krawiec
Specjalista SL- ochrona lasu, ochrona przyrody, edukacja przyrodniczo-leśna, zagospodarowanie turystyczne, certyfikacja, rzecznik
Tel.: 74 812 63 22 *314
kom. 536 222 233
Paweł Kmiecik
Specjalista SL- hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo i selekcja
Tel.: 74 812 63 22 *313
kom. 531 316 030
Łukasz Cichecki
Specjalista SL- użytkowanie lasu, administrator LMN
Tel.: 74 812 63 22 *312
kom. 530 756 518
Dorota Koczergo
p.o. Specjalista SL- stan posiadania, gosp. łąkowo-rolna, zagospodarowanie turystyczne
Tel.: 74 812 63 22 *315
kom. 797 499 928
Alan Rumin
Specjalista SL- łowietwo, lasy niepaństwowe, koordynator projektu "Bartnicy Sudetów"
Tel.: kom. 531 664 105

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Ewelina Trylińska
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 *612
Joanna Kobak
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 *600
Maria Sierechan
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 *614
Elżbieta Patro
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 wew. *615
Agata Olszewska
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 wew. *613

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Elżbieta Sucharska
Sekretarz
Tel.: 74 812 63 22 *671
Kazimierz Jankowski
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 74 812 63 22 *672
kom. 601 989 720
Irena Karmelita
Referent ds. administracji
Tel.: 74 812 63 22 *100
Bogusław Bijak
Konserwator
Tel.: kom. 661 606 797

DZIAŁ KADR

Agnieszka Łosiak
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 74 812 63 22 *131
kom. 721 115 112

STRAŻ LEŚNA

Mariusz Kępa
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 74 812 63 22 *221
kom. 574 709 237
Bogusław Czubala
Strażnik Leśny
Tel.: 74 812 63 22 *221
kom. 607 243 545

SKŁADNICA DREWNA

Konrad Zaremba
Kierownik ds. Administracyjno-gospodarczych, promocji i innowacji
Tel.: 74 8132020
kom. 533 291 934
Stanisław Pająk
Specjalista ds. Administracyjnych i BHP
Tel.: kom. 607 224 396
Eugeniusz Kraj
Mechanik
Tel.: kom. 535 236 420
Adam Bac
Kierowca
Tel.: kom. 534 413 113
Andrzej Malinowski
Operator maszyn
Tel.: kom. 783 687 307
Przemysław Kępa
Operator maszyn
Tel.: kom. 509 321 173
Władysław Łukow
Robotnik
Tel.: kom. 533 593 702

INFORMATYKA

Tobiasz Włoszczyński
Specjalista ds. Informatyki, ochrony Ppoż i administrator rej.
Tel.: 74 812 63 22 *675
kom. 531 132 513