Siedziba Nadleśnictwo Międzylesie
Nadleśnictwo Międzylesie
74 812 63 22
74 812 63 85


ul.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
57-530 Międzylesie
NIP: 881-000-32-18
 

Nadleśniczy
Gabriel Grobelny
74 812 63 22 *121
kom. 690 129 156
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Filiński
74 812 63 22 *219
kom. 661 606 453
Główny Księgowy
Anna Farbotko
74 812 63 22 *611
501 081 473
Sekretarz
Agnieszka Andysz
74 812 63 22 *671
kom. 782 224 404
Inżynier Nadzoru
Mariusz Kępa
74 812 63 22 *312
kom. 574 709 237
Inżynier Nadzoru
Paweł Kmiecik
74 812 63 22 *312
kom. 531 316 030

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Maciej Plech
Specjalista SL- Marketing, Spedycja Drewna, Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa
Tel.: 74 812 63 22 *316
kom. 501 016 259
Joanna Krawiec
Specjalista SL- Ochrona lasu, Ochrona przyrody, Edukacja przyrodniczo-leśna, Zagospodarowanie turystyczne, Projekty środowiskowe, Certyfikacja, Rzecznik, Koordynator Projektu Bartnicy Sudetów
Tel.: 74 812 63 22 *314
kom. 536 222 233
Sławomir Bieruta
Specjalista - Stan posiadania, Gospodarka łąkowo-rolna, Zagospodarowanie turystyczne, Łowiectwo
Tel.: 74 812 63 22 *315
kom. 790 234 922
Mateusz Sługocki
Referent SL - Zagospodarowanie lasu
Tel.: 74 812 63 22 *313
kom. 531 458 294

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Ewelina Trylińska
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 *612
Joanna Kobak
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 *600
Maria Sierechan
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 *614
Elżbieta Patro
Starsza Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 wew. *615
Agata Olszewska
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 wew. *613
Irena Karmelita
Księgowa
Tel.: 74 812 63 22 *612
kom. 535 236 420

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Stanisław Pająk
Specjalista ds. Administracyjnych i BHP
Tel.: 74 812 63 22 *672
kom. 607 224 396
Elżbieta Sucharska
Starszy Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 74 812 63 22 *671
kom. 530 271 172
Andrzej Satko
Specjalista ds. Budownictwa i Infrastruktury
Tel.: 74 812 63 22 *672
kom. 887 085 566
Ewelina Krupa
Referent ds. Zamówień Publicznych i Administracyjnych
Tel.: 74 812 63 22 *100
Jan Bajek
Referent ds. Administracyjnych
Tel.: 74 812 63 22 *671
kom. 535 414 030
Joanna Witos
Referent ds. Administracji
Tel.: 74 812 63 22 *100
Bogusław Bijak
Konserwator
Tel.: kom. 661 606 797

DZIAŁ KADR

Agnieszka Łosiak
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 74 812 63 22 *131
kom. 721 115 112

STRAŻ LEŚNA

Alan Rumin
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 74 812 63 22 *221
kom. 531 664 105
Marcin Wac
Strażnik leśny i spejalista ds. użytkowania lasu
Tel.: 74 812 63 22 *675
kom. 530 756 518

SKŁADNICA DREWNA

Zdzisław Łosiak
Specjalista ds. Zaopatrzenia i Organizacji usług wewnętrznych
Tel.: kom. 536 370 190
Adam Bac
Kierowca
Tel.: kom. 534 413 113
Andrzej Malinowski
Operator maszyn
Tel.: kom. 783 687 307
Przemysław Kępa
Operator maszyn
Tel.: kom. 509 321 173
Marcin Duś
Operator maszyn
Tel.: kom. 609 972 183
Władysław Łukow
Robotnik
Tel.: kom. 533 593 702

INFORMATYKA

Adam Opaliński
Specjalista ds. Informatycznych
Tel.: 74 812 63 22 *675
kom. 570 990 001

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych