Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

 

Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone gospodarce leśnej, przyrodzie i bioróżnorodności w terenie, na szkółce leśnej, w rezerwatach przyrody i w szkołach.

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Dla wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia do zajęć, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy spotkanie. Wypełniony formularz można wysłać do biura nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zajęć.

 

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu.

Osoby zainteresowane współpracą z nadleśnictwem prosimy o kontakt z Joanną Krawiec -

tel. 536 222 233 ; e-mail joanna.krawiec@wroclaw.lasy.gov.pl

Dodatkowo zajęcia edukacyjne prowadzone przez:

  • Mariusz Kępa 574 709 237
  • Konrad Zaremba 533 291 934