Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Międzylesie.

Zgodnie z Decyzją nr 5/17 z dnia 14 lutego 2017 roku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w Nadleśnictwie Międzylesie

Sporządzone zostały także mapy tematyczne, w których prezentowane są obszary wyznaczonych pojedynczych kategorii:

Mapa obszarów chronionych w rezerwatu i parkach narodowych - HCVF 1.1.1

Mapa obszarów chronionych w parkach krajobrazowych - HCVF 1.1.2

Mapa ostoje zagrożonych i ginących gatunków - HCVF 1.2

Mapa kompleksów leśnych odgrywających szczególna rolę w krajobrazie - HCVF 2.1

Mapa obszarów obejmujących ekosystemy skrajne rzadkie i ginące - HCVF 3.1

Mapa obszarów obejmujących ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - HCVF 3.2

Mapa lasów pełniących funkcje w sytuacjach krytycznych- lasy wodochronne  - HCVF 4.1

Mapa lasów pełniących funkcje w sytuacjach krytycznych- lasy glebochronne  - HCVF 4.2

Mapa lasów kluczowych dla tośsamości kulturowej lokalnych społeczności  - HCVF 6

Sprawozdania z monitoringów:

 • Sprawozdanie za 2011 rok

 • Sprawozdanie za 2012 rok

 • Sprawozdanie za 2013 rok

 • Sprawozdanie za 2014 rok

 • Sprawozdanie za 2015 rok

 • Sprawozdanie za 2016 rok

 • Sprawozdanie za 2017 rok

 • Sprawozdanie za 2018 rok

 • Sprawozdanie za 2019 rok

 • Sprawozdanie za 2020 rok

Raporty z monitoringów:

 • Raport z monitoringu HCVF 2011-2015

 • Raport z monitoringu HCVF 2016

 • Raport z monitoringu HCVF 2017

 • Raport z monitoringu HCVF 2018

 • Raport z monitoringu HCVF 2019

Nadleśnictwo Międzylesie  w związku z upublicznieniem powyższych dokumentów prowadzi ciągłe konsultacje społeczne i informuje, że ewentualne uwagi odnośnie powołanych "Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF" należy kierować na adres Nadleśnictwa Międzylesie RDLP we Wrocławiu lub e-mailowo na adres: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl.