Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu na terenach górzystych jest bardzo uciążliwe, niejednokrotnie wymagające poświęcenia i w całości oddania się lasom.

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ponad 50 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2 mld m3 drewna.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Międzylesie prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 10 457,64 ha i pozyskuje rocznie ok. 815 tys. m sześc. drewna.

W Nadleśnictwie Międzylesie dominują cięcia w rębni częściowej i stopniowej z długim okresem odnowienia. Znaczną część  miąższości pozyskuje się w wyniku prowadzenia cięć sanitarnych (usuwanie posuszu, wywrotów, złomów.  Górzysty i częściowo wysokogórski charakter terenu (deniwelacja w ramach jednego leśnictwa wynosi około 900 metrów) utrudnia zrywkę i pozyskanie drewna, w związku z tym tylko niewielką część prac pozyskaniowych wykonuje się przy pomocy specjalistycznego sprzętu (harwester). Kolejna przeszkodą w prowadzeniu prac pozyskaniowych jest długie zaleganie pokrywy śnieżnej (około 6 miesięcy).