Aktualności Aktualności

Lasy Państwowe dla Niepodległej Ojczyzny 28.05.2022r.

28.05.2022r. (sobota) odbyły się uroczystości związane z wprowadzeniem relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Międzylesiu.
 
Relikwie przybyły do gminy Międzylesie z Białegostoku w asyście Przewodniczącego Regionu Dolny Śląsk NSSZ Solidarność – Kazimierza Kimso, Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie – Krzysztofa Rusinka, Zdzisława Łosiaka – zastępcy dowódcy jednostki Strzelców Rzeczypospolitej oraz Alana Rumina przedstawiciela związków zawodowych Solidarność przy Nadleśnictwie Międzylesie.
 
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną przez ks. bp. Ignacego Deca, z asystą honorową Wojska Polskiego i pocztu flagowego Rzeczypospolitej Polskiej, dowodzonego przez Piotra Lewandowskiego- Komendanta Strzelców RP. Gościem uroczystości był Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka- Łukasz Jerzy Kudlicki, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk reprezentowany przez Panią Krystynę Śliwińską Radną Rady Powiatu Kłodzkiego, Dyrektor Biuro Poselskiego Beaty Kempy- Krzysztof Tarnawski, Lasy Państwowe na czele z Dyrektorem Regionalnym RDLP we Wrocławiu Panem Tadeuszem Łozowskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Międzylesie Krzysztofem Rusinkiem, władze miasta i gminy Międzylesie, Wojsko Polskie, Strzelcy Rzeczypospolitej, 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej, Koło Łowieckie Sylwan, Międzynarodowe Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza, Służba Więzienna z Kłodzka, Straż Graniczna w Kłodzku, Policja w Kłodzku, Policja w Międzylesiu, Stowarzyszenie Sybiraków z Kłodzka, służby AK, Grupa rekonstrukcyjna z Kłodzka, Główna Izba Rolnicza w Kłodzku, Zespół Szkół, Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, Zespół Szkół Budowlanych w Kłodzku (klasa mundurowa), Dolnośląska Izba Rolnicza reprezentowana przez delegatów Rady Powiatowej DIR Powiatu Kłodzkiego oraz Rada Wojewódzka NSZZ RI "Solidarność" reprezentowana przez Członków Zarządu Rady Powiatowej NSZZ RI "Solidarność" w Kłodzku.
 
W trakcie uroczystości leśnicy z Międzylesia oraz Dyrektor RDLP we Wrocławiu Pan Tadeusz Łozowski złożyli na ręce księdza biskupa dar dla parafii p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu, który będzie służył kapłanom podczas uroczystości związanych z osobą księdza Jerzego Popiełuszki. W trakcie mszy świętej zostały wręczone odznaczenia przekazane przez ks. pułkownika Krzysztofa Gołębiewskiego – reprezentującego Związek Piłsudczyków RP za krzewienie wartości i pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki dla Pani Krystyny Śliwińskiej - Radnej Rady Powiatu Kłodzkiego, która reprezentowała Pana Michała Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie - Krzysztofa Rusinka oraz dla księdza kanonika proboszcza Parafii Międzylesie Macieja Martynka.
 
Po uroczystościach kościelnych odbyło się procesyjne przeniesienie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła pw. św. Jana Pawła II w asyście pocztów sztandarowych, pododdziałów: Wojska Polskiego, Leśników, Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku oraz Orkiestry Wojskowej. Po uroczystym złożeniu relikwii nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach Hymnu Państwowego.
W imieniu ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka, Pan Łukasz Kudlicki odczytał list, a następnie wręczył srebrne odznaczenia za zasługi dla obronności kraju dla: Kazimierza Kimso, Krzysztofa Rusinka, Zdzisława Łosiaka, Władysława Mendla oraz ks. Macieja Martynka.
 
Odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej postaci ks. Jerzego Popiełuszki dokonali: Pani Grażyna Siemion- siostrzenica ks.Jerzego, Pan Krzysztof Paziewski, który został uzdrowiony za jego wstawiennictwem, Pan Tytus Wyczałek weteran- podporucznik Armii Krajowej oraz Pani Maria Janczak Przewodnicząca Koła Sybiraków w Międzylesiu. W występie, który poruszył serca wszystkich uczestników wystąpili: Elena Orłowska, Amelia Grotyńska i Mateusz Worosz wykonując pieśń: „Ojczyzno ma”. Pani Krystyna Śliwińska wyrecytowała autorski wiersz poświęcony postaci bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, … na forum było widać łzy i wzruszenie. Następnie nastąpiło posadzenie pamiątkowego dębu przez Dyrektora RDLP Tadeusza Łozowskiego, Kazimierza Kimso – przewodniczącego Dolnośląskiej Solidarności oraz Łukasza Kudlickiego – Szefa Gabinetu MON, było to jednocześnie podsumowaniem i zakończeniem oficjalnej części uroczystości.
 
Kolejno wszyscy uczestnicy wzięli udział w Biegu Niezłomnych, który liczył łącznie 1963 metry, w celu upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych. Każdy otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięscy pamiątkowe wilki.
 
Po oficjalnych częściach uroczystości, na terenie Nadleśnictwa Międzylesie odbył się piknik Lasów Państwowych realizowany przez Nadleśnictwo Międzylesie i Wojsko Polskie. Część edukacyjną wspierały również sąsiednie jednostki tj. Nadleśnictwo Jugów, Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, Nadleśnictwo Lądek Zdrój oraz Nadleśnictwo Zdroje realizowało edukacyjne warsztaty. Leśnicy podkreślali znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej, czym jest buschcraft leśny oraz przypominali o inicjatywie #zanocujwlesie, nie zabrakło też gier i zabaw dla najmłodszych. Pracownicy Nadleśnictwa Międzylesie - Bartnicy Sudetów prezentowali świat bioróżnorodności i jego znaczenie dla zapylaczy. Stoisko LP promowało zdrową żywność produktami Dobre z Lasu. Historię leśników oraz umundurowanie leśne na przełomie wieków prezentowali zaproszeni goście na wystawie: „Historia Leśnego Munduru”.
 
W czasie trwania pikniku na stoisku Żandarmerii Wojskowej można było spróbować swoich sił na wojskowym symulatorze zderzeń oraz przejechać się wirtualnym pojazdem wojskowym na symulatorze pojazdów bojowych. Żołnierze z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku wystawili punkt promocyjny ze statycznym pokazem sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy piechoty górskiej. Główną atrakcją był zaprezentowany kołowy transporter opancerzony – Rosomak. Brygada logistyczna z Opola pokazała jak w warunkach polowych wygląda kuchnia i wyżywienie w wojsku. Wojskowe Centrum Rekrutacji wraz z Kompanią Reprezentacyjną Wojska Polskiego z Warszawy prezentowali praktyczne aspekty służby w armii oraz odpowiadali na liczne pytania dotyczące bieżących warunków rekrutacji. Ochotnicza Straż Pożarna w Międzylesiu pokazała zdolność bojową i przygotowanie wozów strażackich do akcji gaśniczych. Całość pikniku dopełniała wspaniała część artystyczna zasilana przez Orkiestrę Wojskową, Klub Wojskowy 1. Pułku Saperów w Brzegu, Zespół trębaczy myśliwskich z technikum leśnego z Goraja oraz inni artyści.
 
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom, pocztom sztandarowym i wszystkim służbom mundurowym, które uświetniły tę uroczystość. Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia, które odbędą się już niebawem.