Aktualności Aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów 2021

W ostatnich miesiącach, latach ludzie coraz częściej odczuwają konieczność przebywania na łonie natury, hm… nic dziwnego, że to właśnie LAS jest tym miejscem.
Las, dla każdego z Nas to słowo ma różne znaczenie, ale chyba wie, że las to nie tylko drzewa, roślinność, zwierzęta.Las to przede wszystkim miejsce, które służy każdemu.Las jest miejscem pracy, miejscem odpoczynku, miejscem z którego każdy może korzystać. Lasy dostarczają również bogatą w składniki odżywcze żywność, czystą wodę, rośliny, które służą od wieków do produkcji leków. Tutaj każdy znajdzie odpoczynek i zdrowe powietrze, które wpływa na poprawę naszej kondycji zarówno psychicznej i fizyczne.
 
Polscy leśnicy kierując się zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzą prace w taki sposób, aby pozyskanie i korzystanie z dóbr wytworzonych przez las nie doprowadziło do uszczuplenia zasobów gospodarki leśnej.Leśnicy chronią lasy, chociażby poprzez realizację projektów, które mają na celu:
-zachowane zagrożonych gatunków (czynna ochrona, głuszca, cietrzewia, żubra),
-czynną ochronę ptaków (rybołowa, sokoła wędrownego, i innych szponiastych),
-czynną ochronę siedlisk (powstrzymanie ekspansji kosówki, usuwanie drzew niezgodnych z siedliskiem, wypierających naturalne i porządne gatunki),
-restytucje gatunków(wprowadzanie jodły, cisa, jarzębu brekinia),
-czy nawet poprawę retencji w lasach(program małej retencji górskiej, wpływającej na poprawę spływu wód w naszych lasach).
To tylko kilka projektów, które są w naszych polskich lasach realizowane.
 
Leśnicy dbają o dobra lasów poprzez ciężką pracę i troskę o przyrodę.Leśnicy dbają o kondycję lasów, bo zdrowe lasy to zdrowi ludzi.
 
Nie można również zapominać, że leśnicy każdego roku sadzą około 500 mln młodych drzewek, wykorzystując do tego celu sadzonki wyprodukowane na szkółkach leśnych, których produkuje się co roku w ilości ok. 800 mln. Lasów przybywa z roku na rok.Pamiętajmy, że las jest domem dla zwierząt, roślin, drzew i ptaków. Szanujmy i troszczmy się o to co ważne.
 
Międzynarodowy Dzień Lasów obchodzony jest tego dnia na całym świecie, celem przywrócenia i rozbudzenia w świadomości społecznej istotnej roli lasów.